Upcoming Events

Photo Gallery

What is SIF?

"SIF" stands for "Středoevropský Institut Filosofie" ("The Central-European Institute of Philosophy"). The Institute promotes philosophy and transdisciplinary research. It achieves its goals through a specific curriculum and research, emphasizing the transdisciplinary and intercultural aspects and international cooperation. Furthermore,it hosts workshops and conferences,participates in several publishing activities and promotes the exchange of students and professors.

Das Frühwerk Eugen Finks

Internationaler Workshop

20.-21. April 2018
Praha-Jinonice, U Kříže 8,
Raum 6022 (20.04.), Raum 5023 (21.04.)

Programme herunterladen

Affectivité et imagination

Perspectives phénoménologiques

13-14 Avril 2018

Academic Conference Center
Husova 4a, Praha 1

Download poster
Download program
Download abstracts

Phänomenologie und Ökologie

An International Conference organized by the Central European Institute of Philosophy
(Faculty of Humanities, Charles University Prague and the Institute of Philosophy at the Academy of Sciences of the Czech Republic)

Venue: Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic, June 20–22, 2017
June 20 and 21: Jilská 1, room 124a
June 22: Husová 4a, Academical Conference Center

Download the program

Edmund Husserls Idee der Lebenswelt

Conference of the project “Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World“, supported by Czech Science Foundation (GAČR).

Organization: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Philosophy
Charles University, Faculty of Humanities – Central-European Institute of Philosophy Prague

Venue: Academic Conference Center, Husova 4a, Praha 1. 12 – 13 April 2017

Download program

Life and Environment in the Philosophy of Jan Patočka

An annual conference of the research project
“Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World”
A meeting of the Central-European Institute of Philosophy, Prague

Academical Conference Center, Husova 1a, Prague 1
2nd– 4th November 2016

See the program

Natur und Kosmos. Entwürfe der frühen Phänomenologie

Kolloquium des Mitteleuropäischen Instituts für Philosophie Prag
(Fakultät für Humanwissenschaften, Karls-Universität Prag)
und dem Institut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik

Aus Anlass des 50. Todestags von Hedwig Conrad-Martius

In Zusammenarbeit mit
Forum Münchener Phänomenologie International (FMPI)
The North American Society for Early Phenomenology (NASEP)

Villa Lanna, Prag, 12. bis 14. Oktober 2016

Programm herunterladen

Křest knihy E. T. Gendlin: Dialog s prožíváním

Pozvánka

Srdečně zveme všechny zájemce na křest knihy „Dialog s prožíváním: Tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni“. Publikaci tvoří tři rozsáhlé texty amerického filosofa, psychologa a psychoterapeuta E. T. Gendlina, autora známého přístupu k tělesnému prožívání zvaného „focusing“.

Co ví tělo? Ví vůbec něco, anebo nás jen mate? A pokud něco tělo ví, můžeme tomuto vědění naslouchat nebo se díky němu i měnit? Tyto otázky, stejně jako odpovědi, které na ně Gendlin nabízí, nás přivedly až k vydání knihy, kterou bychom s vámi rádi pokřtili. Vedle představení hlavních témat a autora nebude chybět ani ochutnávka focusingu.

Křest knihy „Dialog s prožíváním“ proběhne v pondělí 3. října 2016 od 19:00 v kavárně Jedličkova ústavu Takavárna, Na Topolce 2, Praha 4.

Více o autorovi:

Eugene T. Gendlin spojil většinu svého života s americkým Chicagem, kde vystudoval psychologii a filosofii a kde oba obory více než 30 let vyučoval. Během studií se zde setkal s psychologem Carlem R. Rogersem, s nímž podnikl řadu výzkumů zkoumajících podmínky úspěšné psychoterapie. V návaznosti na ně vyvinul psychoterapeutickou metodu focusing. Po celý svůj život také rozvíjel vlastní originální filosofii, jejímiž hlavními východisky jsou implicitní smysluplnost tělesného prožívání a procesualita života. Jako filosof se Gendlin vyznačuje snahou myslet vždy nanovo ze zkušenosti. Za svou práci byl čtyřikrát oceněn Americkou psychologickou asociací.

Na setkání se těší

Jan Puc, Filip Žitník, překladatelé

Journée d’études « Recherches lévinasiennes »

15 juin 2016

Faculté des sciences humaines de l’Université Charles de Prague
U Kříže 8, Prague 5
salle 1036

Programme

Central-European Institute of Philosophy. Presentation

Academic Conference Center Prague
Husova 4a, Prague 1

Tuesday June 28th 2016, 2 pm

Introduction by Karel Novotný, director of the Central-European Institute of Philosophy: the idea of the Institute, its historical inspiration, international activities – Erasmus Master Mundus study program on “German and French Philosophies in Europe” at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague

Presentation of the research activities of the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences by the Department’s chair Petr Urban, the vice-director of the Central-European Institute of Philosophy. – Petr Urban will present the Department’s current shape, its main aims and research foci, its international projects and research partners. He will also mention several possibilities for young foreign researchers to spend a research stay at the Institute of Philosophy in Prague.

Lecture by Petr Kouba, the vice-chair of the Department of Contemporary Continental Philosophy: Franz Kafka and minority report
Content: With the help of Deleuze and Guattari´s Kafka: toward a Minor Literature we will try to elucidate the role of stranger in Kafka´s stories and novels. To avoid psychoanalytic, theological and existential interpretations, we will emphasize the ethnological approach to social reality. This should bring us to the figure of outsider and to the specific outside that the outsider represents.

Lecture by Benjamin Kaiser, the vice-director of the Central-European Institute of Philosophy: Overwriting as artistic and political phenomenon. An analysis of Milan Kundera’s “Book of Laughter and Forgetting“
Content: This talk focusses on Milan Kundera’s novel “The Book of Laughter and Forgetting” (1979) as both an example for and a reflection on the practice of overwriting. For the book’s narrator, the practices of overwriting are to be found in the political, the private and the artistic field. Motivated trough remembrance and forgetting the characters of the book rewrite their personal and political history again and again, and on a meta level, the narrator does so as well in the practice of writing a novel itself.

Download as PDF

Ethics and Politics China vs. the West. Photos

An international conference

organized by the Central European Institute of Philosophy (Faculty of Humanities, Charles University, Prague) in cooperation with The International Association of the Comparative Study of China and the West (IACSCW)

Venue: Villa Lana, Prague, May 13–14, 2016