Upcoming Events

  • Events are coming soon, stay tuned!

Photo Gallery

What is SIF?

"SIF" stands for "Středoevropský Institut Filosofie" ("The Central-European Institute of Philosophy"). The Institute promotes philosophy and transdisciplinary research. It achieves its goals through a specific curriculum and research, emphasizing the transdisciplinary and intercultural aspects and international cooperation. Furthermore,it hosts workshops and conferences,participates in several publishing activities and promotes the exchange of students and professors.

Aspekty textu

Zveme Vás srdečně na prezentaci výsledků filosofického experimentálního workshopu ASPEKTY TEXTU.

Kdy: Pondělí 29. 10. v 16:30 Kde: Divadlo Na zábradlí, Eliadova knihovna

“Aspekty textu” představují možnosti působení v rovině pohybu, gesta, myšlení, obrazu, emoce, metafory, diagramu, tance, rétorické figury, logiky, argumentace atd., které jsou v textu založené. Cílem workshopu je zkoumat tyto možnosti v […]

L'homme et l'animal. Entre l'anthropologie et les phénoménologies 2

Journées d’étude : 1) le 30 octobre 2012 à l’Académie des sciences de la République Tchèque, Narodni 3, Prague 1 2) le 22 novembre 2012 à Vila Lanna, V Sadech 1, Prague 6, de 9 à 19 heures.

Journées organisées par : la Faculté des humanités de l’Université Charles de Prague, programme Erasmus Master MundusEuroPhilosophie, […]

L'homme et l'animal. Entre l'anthropologie et les phénoménologies 1

Journées d’étude : 1) le 30 octobre 2012 à l’Académie des sciences de la République Tchèque, Narodni 3, Prague 1 2) le 22 novembre 2012 à Vila Lanna, V Sadech 1, Prague 6, de 9 à 19 heures.

Journées organisées par : la Faculté des humanités de l’Université Charles de Prague, programme Erasmus Master MundusEuroPhilosophie, […]

Was ist Sprachkritik? Fritz Mauthner und Ludwig Wittgenstein

Vortrag von Prof. Dr. Gerald Hartung (Wuppertal) http://www.fba.uni-wuppertal.de/philosophie/lehrgebiet3.html/gerald_hartung.html

Dienstag, 9. Oktober 2012, 18:00 Sitzungsraum Nr. 124a des Philosophischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Jilska Strasse 1, Prag 1, erstes Stock

Veranstaltet von: Mittel-Europäisches Institut der Philosophie an der Fakultät für die Humanwissenschaften der Karls-Universität Prag und am Philosophischen Institut der Akademie der […]

O filosofii Edmunda Husserla – Freie Aussprache zu Husserl

U příležitosti vydání českého překladu Logických zkoumání zve Filosofický ústav AV ČR, Oddělení současné kontinentální filosofie, a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, hlavní sponzor překladu

Doba a místo konání / Zeit und Tagugsort:

4. 10. 2012 od 16 do 20 hodin v Konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR, Husova 1, Praha 1 / Am 4. […]