Upcoming Events

  • Events are coming soon, stay tuned!

Photo Gallery

What is SIF?

"SIF" stands for "Středoevropský Institut Filosofie" ("The Central-European Institute of Philosophy"). The Institute promotes philosophy and transdisciplinary research. It achieves its goals through a specific curriculum and research, emphasizing the transdisciplinary and intercultural aspects and international cooperation. Furthermore,it hosts workshops and conferences,participates in several publishing activities and promotes the exchange of students and professors.

Aspekty textu

Zveme Vás srdečně na prezentaci výsledků filosofického experimentálního workshopu ASPEKTY TEXTU.

Kdy: Pondělí 29. 10. v 16:30
Kde: Divadlo Na zábradlí, Eliadova knihovna

“Aspekty textu” představují možnosti působení v rovině pohybu, gesta, myšlení, obrazu, emoce, metafory, diagramu, tance, rétorické figury, logiky, argumentace atd., které jsou v textu založené. Cílem workshopu je zkoumat tyto možnosti v otevřené hře a vzájemné interakci.

Workshop se koná v rámci projektů Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy (GAČR č. P401/10/1164) mezi FÚ AV ČR a FHS UK v Praze a Filosofické reflexe tvůrčí zkušenosti (GAUK č. 30510).