Upcoming Events

  • Events are coming soon, stay tuned!

Photo Gallery

What is SIF?

"SIF" stands for "Středoevropský Institut Filosofie" ("The Central-European Institute of Philosophy"). The Institute promotes philosophy and transdisciplinary research. It achieves its goals through a specific curriculum and research, emphasizing the transdisciplinary and intercultural aspects and international cooperation. Furthermore,it hosts workshops and conferences,participates in several publishing activities and promotes the exchange of students and professors.

Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK vás srdečně zve na
l’Institut de philosophie et de science des religions de la Faculté des lettres de l’Université Charles vous invite chaleureusement à

představení knihy RENAUDA BARBARASE
la présentation du livre de RENAUD BARBARAS

POHYB EXISTENCE. STUDIE K FENOMENOLOGII JANA PATOČKY.
(Pavel Mervart, 2016, přeložil Josef Fulka)

Kde / où : Filozofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost / salle 201
Kdy / quand : 19. 5. 2016 v 18 h. / le 19 mai à 18 h.

Představení knihy proběhne za účasti Renauda Barbarase i Josefa Fulky, který bude po celou dobu večera zajišťovat překlad do českého jazyka. Po úvodním slovu autora bude následovat diskuse.
La présentation se déroulera avec la participation de Renaud Barbaras et Josef Fulka qui assurera la traduction en tchèque. Après quelques mots d’introduction prononcés par l’auteur, une discussion suivra.

Pozvánka (L’invitation)