Upcoming Events

  • Events are coming soon, stay tuned!

Photo Gallery

What is SIF?

"SIF" stands for "Středoevropský Institut Filosofie" ("The Central-European Institute of Philosophy"). The Institute promotes philosophy and transdisciplinary research. It achieves its goals through a specific curriculum and research, emphasizing the transdisciplinary and intercultural aspects and international cooperation. Furthermore,it hosts workshops and conferences,participates in several publishing activities and promotes the exchange of students and professors.

Křest knihy E. T. Gendlin: Dialog s prožíváním

Pozvánka

Srdečně zveme všechny zájemce na křest knihy „Dialog s prožíváním: Tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni“. Publikaci tvoří tři rozsáhlé texty amerického filosofa, psychologa a psychoterapeuta E. T. Gendlina, autora známého přístupu k tělesnému prožívání zvaného „focusing“.

Co ví tělo? Ví vůbec něco, anebo nás jen mate? A pokud něco tělo ví, můžeme tomuto vědění naslouchat nebo se díky němu i měnit? Tyto otázky, stejně jako odpovědi, které na ně Gendlin nabízí, nás přivedly až k vydání knihy, kterou bychom s vámi rádi pokřtili. Vedle představení hlavních témat a autora nebude chybět ani ochutnávka focusingu.

Křest knihy „Dialog s prožíváním“ proběhne v pondělí 3. října 2016 od 19:00 v kavárně Jedličkova ústavu Takavárna, Na Topolce 2, Praha 4.

Více o autorovi:

Eugene T. Gendlin spojil většinu svého života s americkým Chicagem, kde vystudoval psychologii a filosofii a kde oba obory více než 30 let vyučoval. Během studií se zde setkal s psychologem Carlem R. Rogersem, s nímž podnikl řadu výzkumů zkoumajících podmínky úspěšné psychoterapie. V návaznosti na ně vyvinul psychoterapeutickou metodu focusing. Po celý svůj život také rozvíjel vlastní originální filosofii, jejímiž hlavními východisky jsou implicitní smysluplnost tělesného prožívání a procesualita života. Jako filosof se Gendlin vyznačuje snahou myslet vždy nanovo ze zkušenosti. Za svou práci byl čtyřikrát oceněn Americkou psychologickou asociací.

Na setkání se těší

Jan Puc, Filip Žitník, překladatelé